10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới

Danh sách 10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới năm 2014 theo xếp hạng của Brand Finance…

1. Wells Fargo

Xếp hạng năm 2013: 1

Quốc gia: Mỹ

Giá trị thương hiệu năm 2014: 30,242 tỷ USD

Giá trị thương hiệu năm 2013: 26,044 tỷ USD

Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA-

Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+

2. HSBC

Xếp hạng năm 2013: 3

Quốc gia: Anh quốc

Giá trị thương hiệu năm 2014: 26,87 tỷ USD

Giá trị thương hiệu năm 2013: 22,865 tỷ USD

Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA

Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-

3. Bank of America

Xếp hạng năm 2013: 4

Quốc gia: Mỹ

Giá trị thương hiệu năm 2014: 26,683 tỷ USD

Giá trị thương hiệu năm 2013: 22,397 tỷ USD

Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+

Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+

4. Citi

Xếp hạng năm 2013: 5

Quốc gia: Mỹ

Giá trị thương hiệu năm 2014: 24,518 tỷ USD

Giá trị thương hiệu năm 2013: 21,677 tỷ USD

Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+

Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+

5. Chase

Xếp hạng năm 2013: 2

Quốc gia: Mỹ

Giá trị thương hiệu năm 2014: 23,157 tỷ USD

Giá trị thương hiệu năm 2013: 23,408 tỷ USD

Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+

Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-

6. Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC)

Xếp hạng năm 2013: 7

Quốc gia: Trung Quốc

Giá trị thương hiệu năm 2014: 22,803 tỷ USD

Giá trị thương hiệu năm 2013: 19,82 tỷ USD

Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+

Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+

7. BNP Paribas

Xếp hạng năm 2013: 9

Quốc gia: Pháp

Giá trị thương hiệu năm 2014: 20,206 tỷ USD

Giá trị thương hiệu năm 2013: 18,573 tỷ USD

Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA-

Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-

8. Santander

Xếp hạng năm 2013: 6

Quốc gia: Tây Ban Nha

Giá trị thương hiệu năm 2014: 20,021 tỷ USD

Giá trị thương hiệu năm 2013: 20,119 tỷ USD

Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA-

Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-

9. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc

Xếp hạng năm 2013: 10

Quốc gia: Trung Quốc

Giá trị thương hiệu năm 2014: 18,954 tỷ USD

Giá trị thương hiệu năm 2013: 16,949 tỷ USD

Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+

Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA

10. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc

Xếp hạng năm 2013: 11

Quốc gia: Trung Quốc

Giá trị thương hiệu năm 2014: 17,783 tỷ USD

Giá trị thương hiệu năm 2013: 15,967 tỷ USD

Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+

Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA-

Diệp Vũ

VNECONOMY

Bạn nên đọc

Loạt phát ngôn cười ra nước mắt trong Táo quân 2018

Vẫn như mọi năm, Táo Quân 2018 tiếp tục mang đến cho khán giả một …

%d bloggers like this: