14 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức

SCJ, LHG, DHA, KHA, VGP, DMC, DHP, DIH, VSC, VNC… thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền…

14 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SCJ trong thời gian qua – Nguồn: HNX.

SCJ, LHG, DHA, KHA, VGP, DMC, DHP, DIH, VSC, VNC… thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 13/10/2015, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HNX) thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/9/2015.

* Ngày 25/9/2015, Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/9/2015.

* Ngày 24/9/2015, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/9/2015.

* Ngày 18/9/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (mã KHA-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/9/2015.

* Ngày 24/9/2015, Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1/2015 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/9/2015.

* Ngày 25/9/2015, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) trả cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2015.

* Ngày 30/10/2015, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã DHP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/9/2015.

* Ngày 30/10/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (mãDIH-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/9/2015.

* Ngày 29/9/2015, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/9/2015.

* Ngày 5/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2015.

* Ngày 12/10/2015, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2015.

* Ngày 15/10/2015, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (mã SJ1-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2015.

* Ngày 25/9/2015, Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Tp.HCM (mã FDC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 33%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 3.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2015.

* Ngày 29/9/2015, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2015.

(vneconomy)

Mọi thông tin hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến Tin Tức, Thị Trường, Thương Hiệu, Doanh Nghiệp … xin gửi về địa chỉ email: info@saigontiepthi.vn; Đường dây nóng: 01 247.000.247.

dang-ky-giay-phep-website

Thành Lập Công Ty

Bạn nên đọc

Ô tô nhập khẩu thuế suất 0% và sức ép cho doanh nghiệp nội

Trước thông tin hơn 2.000 xe ô tô Honda nhập khẩu từ Thái Lan vừa …

%d bloggers like this: