Công Nghệ

463 hợp đồng và ghi nhớ được ký kết tại Techmart 2015

au 4 ngày hoạt động, Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015 đã có 463 hợp đồng và bản ghi nhớ được ký kết, cùng với hàng nghìn giao dịch. Chiều 4/10, Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015 (Techmart 2015) đã …

Đọc tiếp »