Protected: Ông Đinh La Thăng yêu cầu kiểm điểm các giám đốc sở vắng họp

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bạn nên đọc

Giá vàng ‘bất động’ trong Lễ Tạ ơn  

Giá vàng trong nước hôm nay (24/11) đã chững lại đà tăng của 2 ngày …