Tag Archives: đầu tư

Đẩy nhanh Chương trình đầu tư PPP

Trong bài toán tái cơ cấu đầu tư công, việc thu hút nguồn lực tư  nhân vào các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giảm gánh nặng cho vốn ngân sách là bước đi tất yếu và cần thiết. Ảnh minh họa Ngày 22/8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo về đối tác …

Đọc tiếp »