Từ 1/3/2014: Các doanh nghiệp không được cho nhau vay bằng tiền mặt

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt. Theo đó, từ 1/3/2014, khi góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp, các tổ chức sẽ không được thanh toán bằng tiền mặt, không được vay và cho vay lẫn nhau bằng tiền mặt.

Ngoài việc siết vay và cho vay bằng tiền mặt, Nghị định còn quy định các giao dịch chứng khoán của các cá nhân và tổ chức cũng không được thanh toán bằng tiền mặt. Các tổ chức dùng kinh phí ngân sách Nhà nước và sử dụng vốn Nhà nước sẽ không được thanh toán bằng tiền mặt, trừ một số trường hợp được Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Nghị định không quy định cấm người dân thanh toán bằng tiền mặt khi mua bán nhà, ô tô và các tài sản có giá trị lớn khác.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2014, thay thế Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt.

(DĐDN)

bang gia o to

Free Ads sa`i go`n tiê´p thi? - khuyê´n ma~i - doanh nghiê?p

Bạn nên đọc

Vàng SJC tăng 80.000 đồng mỗi lượng, lên ngưỡng 36,55 triệu đồng

Khách hàng đang giao dịch vàng miếng. (Ảnh: PV/Vietnam+) Giá vàng miếng SJC bật tăng …

%d bloggers like this: