Xây Dựng

Thất lạc 1.092 phôi GCNQSDĐ

Kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường (TN&MT) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Bộ TN&MT đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm. Công tác lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) trên địa bàn …

Đọc tiếp »